Filippenzen 3:20

SVMaar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, [namelijk] den Heere Jezus Christus;
Steph ημων γαρ το πολιτευμα εν ουρανοις υπαρχει εξ ου και σωτηρα απεκδεχομεθα κυριον ιησουν χριστον
Trans.ēmōn gar to politeuma en ouranois yparchei ex ou kai sōtēra apekdechometha kyrion iēsoun christon

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus
1 Corinthiers 1:7, 1 Thessalonicensen 1:10, Titus 2:13, Hebreeen 13:14

Aantekeningen

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, [namelijk] den Heere Jezus Christus;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ημων
onze
γαρ
Maar
το
-
πολιτευμα
wandel
εν
in
ουρανοις
de hemelen
υπαρχει
is

-
εξ
waaruit
ου
-

-
και
wij ook
σωτηρα
den Zaligmaker
απεκδεχομεθα
verwachten

-
κυριον
den Heere
ιησουν
Jezus
χριστον
Christus

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, [namelijk] den Heere Jezus Christus;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!