Galaten 3:16

SVNu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.
Steph τω δε αβρααμ ερρηθησαν αι επαγγελιαι και τω σπερματι αυτου ου λεγει και τοις σπερμασιν ως επι πολλων αλλ ως εφ ενος και τω σπερματι σου ος εστιν χριστος
Trans.tō de abraam errēthēsan ai epangeliai kai tō spermati autou ou legei kai tois spermasin ōs epi pollōn all ōs eph enos kai tō spermati sou os estin christos

Algemeen

Zie ook: Abraham, Jezus Christus, Zaad
Galaten 3:8

Aantekeningen

Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τω
-
δε
Nu
αβρααμ
tot Abraham
ερρηθησαν
gesproken

-
αι
-
επαγγελιαι
zo zijn de beloftenissen
και
en
τω
-
σπερματι
den zaden
αυτου
zijn
ου
niet
λεγει
Hij zegt

-
και
En
τοις
-
σπερμασιν
zaad
ως
als
επι
van
πολλων
velen
αλλ
maar
ως
als
εφ
van
ενος
een
και
En
τω
-
σπερματι
zade
σου
uw
ος
hetwelk
εστιν
is

-
χριστος
Christus

Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!