Handelingen 10:6

SVDeze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die [zijn] huis heeft bij de zee; deze zal u zeggen, wat gij doen moet.
Steph ουτος ξενιζεται παρα τινι σιμωνι βυρσει ω εστιν οικια παρα θαλασσαν ουτοσ λαλησει σοι τι σε δει ποιειν
Trans.outos xenizetai para tini simōni byrsei ō estin oikia para thalassan outos̱ lalēsei soi ti se dei poiein

Algemeen

Zie ook: Leerlooier, Simon (de leerlooier)

Aantekeningen

Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee; deze zal u zeggen, wat gij doen moet.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουτος
Deze
ξενιζεται
ligt te huis

-
παρα
bij
τινι
een
σιμωνι
Simon
βυρσει
lederbereider
ω
die
εστιν
heeft

-
οικια
huis
παρα
bij
θαλασσαν
de zee

Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee; deze zal u zeggen, wat gij doen moet.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!