Handelingen 12:4

SVDenwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf [hem] over aan vier [wachten], [elk] van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paas[feest] hem voorbrengen voor het volk.
Steph ον και πιασας εθετο εις φυλακην παραδους τεσσαρσιν τετραδιοις στρατιωτων φυλασσειν αυτον βουλομενος μετα το πασχα αναγαγειν αυτον τω λαω
Trans.on kai piasas etheto eis phylakēn paradous tessarsin tetradiois stratiōtōn phylassein auton boulomenos meta to pascha anagagein auton tō laō

Algemeen

Zie ook: Gevangenis, Pesach / Pascha, Quaternion, Soldaten
Johannes 21:18

Aantekeningen

Denwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf [hem] over aan vier [wachten], [elk] van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paas[feest] hem voorbrengen voor het volk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ον
-
και
Denwelken ook
πιασας
gegrepen hebbende

-
εθετο
zette

-
εις
hij in
φυλακην
de gevangenis
παραδους
en gaf over

-
τεσσαρσιν
aan vier
τετραδιοις
van vier
στρατιωτων
krijgsknechten
φυλασσειν
te bewaren

-
αυτον
hem
βουλομενος
willende

-
μετα
na
το
-
πασχα
het paas
αναγαγειν
voorbrengen

-
αυτον
om hem
τω
-
λαω
voor het volk

Denwelken ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, en gaf [hem] over aan vier [wachten], [elk] van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paas[feest] hem voorbrengen voor het volk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!