Handelingen 13:32

SVEn wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat [namelijk] God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft.
Steph και ημεις υμας ευαγγελιζομεθα την προς τους πατερας επαγγελιαν γενομενην
Trans.kai ēmeis ymas euangelizometha tēn pros tous pateras epangelian genomenēn

Algemeen

Zie ook: Opstanding (Jezus)
Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:15, 2 Samuel 7:12, Psalm 132:11, Jesaja 4:2, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Ezechiel 37:24, Daniel 9:24, Daniel 9:25

Aantekeningen

En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat [namelijk] God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ημεις
wij
υμας
-
ευαγγελιζομεθα
verkondigen

-
την
-
προς
die tot
τους
-
πατερας
de vaderen
επαγγελιαν
de belofte
γενομενην
geschied is

-
οτι
dat
ταυτην
-
ο
-
θεος
God
εκπεπληρωκεν
vervuld heeft

-
τοις
-
τεκνοις
kinderen
αυτων
hun
ημιν
aan ons
αναστησας
verwekt heeft

-
ιησουν
als Hij Jezus

En wij verkondigen u de belofte, die tot de vaderen geschied is, dat [namelijk] God dezelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als Hij Jezus verwekt heeft.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!