Handelingen 21:33

SVToen naderde de overste en greep hem, en beval, dat men [hem] met twee ketenen zou binden; en vraagde, wie hij was, en wat hij gedaan had.
Steph τοτε εγγισας ο χιλιαρχος επελαβετο αυτου και εκελευσεν δεθηναι αλυσεσιν δυσιν και επυνθανετο τις αν ειη και τι εστιν πεποιηκως
Trans.tote engisas o chiliarchos epelabeto autou kai ekeleusen dethēnai alysesin dysin kai epynthaneto tis an eiē kai ti estin pepoiēkōs

Algemeen

Zie ook: Tribunus militum
Handelingen 21:11

Aantekeningen

Toen naderde de overste en greep hem, en beval, dat men [hem] met twee ketenen zou binden; en vraagde, wie hij was, en wat hij gedaan had.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγγισας
naderde

-
δε
-
ο
-
χιλιαρχος
de overste
επελαβετο
en greep

-
αυτου
hem
και
en
εκελευσεν
beval

-
δεθηναι
zou binden

-
αλυσεσιν
ketenen
δυσιν
dat men met twee
και
en
επυνθανετο
vraagde

-
τις
wie
αν
-
ειη
hij was

-
και
en
τι
wat
εστιν
had

-
πεποιηκως
hij gedaan

-

Toen naderde de overste en greep hem, en beval, dat men [hem] met twee ketenen zou binden; en vraagde, wie hij was, en wat hij gedaan had.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!