Handelingen 2:16

SVMaar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:
Steph αλλα τουτο εστιν το ειρημενον δια του προφητου ιωηλ
Trans.alla touto estin to eirēmenon dia tou prophētou iōēl

Algemeen

Zie ook: Joel (profeet)
Jesaja 43:3, Ezechiel 11:19, Ezechiel 36:27, Joel 2:28, Zacharia 12:10, Lukas 2:36, Johannes 7:38, Handelingen 10:45, Handelingen 21:9

Aantekeningen

Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλα
Maar
τουτο
dit
εστιν
is

-
το
-
ειρημενον
het, wat gesproken is

-
δια
door
του
-
προφητου
den profeet
ιωηλ
Joël

Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel:

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!