Handelingen 2:30

SVAlzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om [Hem] op zijn troon te zetten;
Steph προφητης ουν υπαρχων και ειδως οτι ορκω ωμοσεν αυτω ο θεος εκ καρπου της οσφυος αυτου το κατα σαρκα αναστησειν τον χριστον καθισαι επι του θρονου αυτου
Trans.prophētēs oun yparchōn kai eidōs oti orkō ōmosen autō o theos ek karpou tēs osphyos autou to kata sarka anastēsein ton christon kathisai epi tou thronou autou

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Profetie (OT)
2 Samuel 7:12, Psalm 132:11, Lukas 1:32, Handelingen 13:23, Romeinen 1:3, 2 Timotheus 2:8

Aantekeningen

Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om [Hem] op zijn troon te zetten;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προφητης
een profeet
ουν
Alzo hij dan
υπαρχων
was

-
και
en
ειδως
wist

-
οτι
dat
ορκω
met ede
ωμοσεν
gezworen had

-
αυτω
zijner
ο
-
θεος
God
εκ
dat hij uit
καρπου
de vrucht
της
-
οσφυος
lenden
αυτου
hem
το
-
κατα
zoveel
σαρκα
het vlees
αναστησειν
verwekken zou

-
τον
-
χριστον
den Christus
καθισαι
te zetten

-
επι
om op
του
-
θρονου
troon
αυτου
zijn

Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om [Hem] op zijn troon te zetten;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!