Handelingen 7:42

SVEn God keerde [Zich], en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israels?
Steph εστρεψεν δε ο θεος και παρεδωκεν αυτους λατρευειν τη στρατια του ουρανου καθως γεγραπται εν βιβλω των προφητων μη σφαγια και θυσιας προσηνεγκατε μοι ετη τεσσαρακοντα εν τη ερημω οικος ισραηλ
Trans.estrepsen de o theos kai paredōken autous latreuein tē stratia tou ouranou kathōs gegraptai en biblō tōn prophētōn mē sphagia kai thysias prosēnenkate moi etē tessarakonta en tē erēmō oikos israēl

Algemeen

Zie ook: Astrologie, Stergoden, Veertig (getal), Woestijn
Amos 5:25

Aantekeningen

En God keerde [Zich], en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εστρεψεν
keerde

-
δε
En
ο
-
θεος
God
και
en
παρεδωκεν
gaf

-
αυτους
hen
λατρευειν
dienden

-
τη
-
στρατια
dat zij het heir
του
-
ουρανου
des hemels
καθως
gelijk
γεγραπται
geschreven is

-
εν
in
βιβλω
het boek
των
-
προφητων
der profeten
μη
Hebt gij ook
σφαγια
slachtofferen
και
en
θυσιας
offeranden
προσηνεγκατε
opgeofferd

-
μοι
Mij
ετη
jaren
τεσσαρακοντα
veertig
εν
in
τη
-
ερημω
de woestijn
οικος
gij huis
ισραηλ
Israëls

En God keerde [Zich], en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!