Handelingen 9:30

SVDoch de broeders, [dit] verstaande geleidden hem tot Cesarea, en zonden hem af naar Tarsen.
Steph επιγνοντες δε οι αδελφοι κατηγαγον αυτον εις καισαρειαν και εξαπεστειλαν αυτον εις ταρσον
Trans.epignontes de oi adelphoi katēgagon auton eis kaisareian kai exapesteilan auton eis tarson

Algemeen

Zie ook: Caesarea, Tarsus (plaats)

Aantekeningen

Doch de broeders, [dit] verstaande geleidden hem tot Cesarea, en zonden hem af naar Tarsen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιγνοντες
verstaande

-
δε
Doch
οι
-
αδελφοι
de broeders
κατηγαγον
geleidden

-
αυτον
hem
εις
af naar
καισαρειαν
Cesaréa
και
en
εξαπεστειλαν
zonden

-
αυτον
hem
εις
tot
ταρσον
Tarsen

Doch de broeders, [dit] verstaande geleidden hem tot Cesarea, en zonden hem af naar Tarsen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!