Hebreeen 10:20

SVOp een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn vlees;
Steph ην ενεκαινισεν ημιν οδον προσφατον και ζωσαν δια του καταπετασματος τουτεστιν της σαρκος αυτου
Trans.ēn enekainisen ēmin odon prosphaton kai zōsan dia tou katapetasmatos toutestin tēs sarkos autou

Algemeen

Zie ook: Pad, Straat, Weg, Voorhangsel

Aantekeningen

Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn vlees;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ην
welken
ενεκαινισεν
ingewijd heeft

-
ημιν
Hij ons
οδον
weg
προσφατον
Op een versen
και
en
ζωσαν
levenden

-
δια
door
του
-
καταπετασματος
het voorhangsel
τουτ
-
εστιν
-

-
της
-
σαρκος
vlees
αυτου
Zijn

Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, [door] Zijn vlees;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!