Hebreeen 12:20

SV(Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
Steph ουκ εφερον γαρ το διαστελλομενον καν θηριον θιγη του ορους λιθοβοληθησεται η βολιδι κατατοξευθησεται
Trans.ouk epheron gar to diastellomenon kan thērion thigē tou orous lithobolēthēsetai ē bolidi katatoxeuthēsetai

Algemeen

Zie ook: Pijl, Stenigen
Exodus 19:13

Aantekeningen

(Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουκ
niet
εφερον
zij konden

-
γαρ
(Want
το
-
διαστελλομενον
hetgeen er geboden werd

-
καν
Indien ook
θηριον
een gedierte
θιγη
aanraakt

-
του
-
ορους
den berg
λιθοβοληθησεται
het zal gestenigd

-

(Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!