Hebreeen 7:5

SVEn die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn.
Steph και οι μεν εκ των υιων λευι την ιερατειαν λαμβανοντες εντολην εχουσιν αποδεκατουν τον λαον κατα τον νομον τουτεστιν τους αδελφους αυτων καιπερ εξεληλυθοτας εκ της οσφυος αβρααμ
Trans.kai oi men ek tōn yiōn leui tēn ierateian lambanontes entolēn echousin apodekatoun ton laon kata ton nomon toutestin tous adelphous autōn kaiper exelēlythotas ek tēs osphyos abraam

Algemeen

Zie ook: Abraham, Tienden (geven)
Numeri 18:21, Deuteronomium 18:1, Jozua 14:4, 2 Kronieken 31:5

Aantekeningen

En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
οι
die
μεν
wel
εκ
uit
των
-
υιων
de kinderen
λευι
van Levi
την
-
ιερατειαν
het priesterdom
λαμβανοντες
ontvangen

-
εντολην
bevel
εχουσιν
hebben

-
αποδεκατουν
om tienden te nemen

-
τον
-
λαον
van het volk
κατα
naar
τον
-
νομον
de wet
τουτ
-
εστιν
-

-
τους
-
αδελφους
broederen
αυτων
van hun
καιπερ
hoewel
εξεληλυθοτας
voortgekomen zijn

-
εκ
die uit
της
-
οσφυος
de lenden
αβρααμ
van Abraham

En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!