Hebreeen 7:6

SVMaar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend.
Steph ο δε μη γενεαλογουμενος εξ αυτων δεδεκατωκεν τον αβρααμ και τον εχοντα τας επαγγελιας ευλογηκεν
Trans.o de mē genealogoumenos ex autōn dedekatōken ton abraam kai ton echonta tas epangelias eulogēken

Algemeen

Zie ook: Abraham
Genesis 14:20

Aantekeningen

Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ο
-
δε
Maar
μη
niet
γενεαλογουμενος
hij, die zijn geslachtsrekening

-
εξ
uit
αυτων
hen
δεδεκατωκεν
tienden genomen

-
τον
-
αβρααμ
die heeft van Abraham
και
en
τον
-
εχοντα
had

-
τας
-
επαγγελιας
hem, die de beloftenissen
ευλογηκεν
heeft hij gezegend

-

Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!