Jakobus 1:17

SVAlle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.
Steph πασα δοσις αγαθη και παν δωρημα τελειον ανωθεν εστιν καταβαινον απο του πατρος των φωτων παρ ω ουκ ενι παραλλαγη η τροπης αποσκιασμα
Trans.pasa dosis agathē kai pan dōrēma teleion anōthen estin katabainon apo tou patros tōn phōtōn par ō ouk eni parallagē ē tropēs aposkiasma

Algemeen

Zie ook: Schaduw
Spreuken 2:6, Jesaja 14:27, Jesaja 46:10, Maleachi 3:6, Romeinen 11:29, 1 Corinthiers 4:7

Aantekeningen

Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

πασα
Alle
δοσις
gave
αγαθη
goede
και
en
παν
alle
δωρημα
gifte
τελειον
volmaakte
ανωθεν
van boven
εστιν
is

-
καταβαινον
afkomende

-
απο
van
του
-
πατρος
den Vader
των
-
φωτων
der lichten
παρ
bij
ω
Welken
ουκ
geen
ενι
is

-
παραλλαγη
verandering
η
of
τροπης
van omkering
αποσκιασμα
schaduw

Alle goede gave, en alle volmaakte gifte is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is, of schaduw van omkering.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!