Jeremia 50:17

SVIsrael is een verbijsterd lam, [dat] de leeuwen verjaagd hebben; de eerste, [die] hem heeft opgegeten, was de koning van Assur, en deze de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld.
WLCשֶׂ֧ה פְזוּרָ֛ה יִשְׂרָאֵ֖ל אֲרָיֹ֣ות הִדִּ֑יחוּ הָרִאשֹׁ֤ון אֲכָלֹו֙ מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֔וּר וְזֶ֤ה הָאַחֲרֹון֙ עִצְּמֹ֔ו נְבוּכַדְרֶאצַּ֖ר מֶ֥לֶךְ בָּבֶֽל׃ ס
Trans.śeh fəzûrâ yiśərā’ēl ’ărāywōṯ hidîḥû hāri’šwōn ’ăḵālwō meleḵə ’aššûr wəzeh hā’aḥărwōn ‘iṣṣəmwō nəḇûḵaḏəre’ṣṣar meleḵə bāḇel:

Algemeen

Zie ook: Assyrie, Bot, botten, Leeuw, Nebukadnezar

Aantekeningen

Israël is een verbijsterd lam, [dat] de leeuwen verjaagd hebben; de eerste, [die] hem heeft opgegeten, was de koning van Assur, en deze de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

שֶׂ֧ה

lam

פְזוּרָ֛ה

is een verbijsterd

יִשְׂרָאֵ֖ל

Israël

אֲרָי֣וֹת

de leeuwen

הִדִּ֑יחוּ

verjaagd hebben

הָ

-

רִאשׁ֤וֹן

de eerste

אֲכָלוֹ֙

hem heeft opgegeten

מֶ֣לֶךְ

was de koning

אַשּׁ֔וּר

van Assur

וְ

-

זֶ֤ה

-

הָ

-

אַחֲרוֹן֙

en deze de laatste

עִצְּמ֔וֹ

heeft hem de beenderen verbrijzeld

נְבוּכַדְרֶאצַּ֖ר

Nebukadrézar

מֶ֥לֶךְ

de koning

בָּבֶֽל

van Babel


Israël is een verbijsterd lam, [dat] de leeuwen verjaagd hebben; de eerste, [die] hem heeft opgegeten, was de koning van Assur, en deze de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!