Jesaja 11:8

SVEn een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.
WLCוְשִֽׁעֲשַׁ֥ע יֹונֵ֖ק עַל־חֻ֣ר פָּ֑תֶן וְעַל֙ מְאוּרַ֣ת צִפְעֹונִ֔י גָּמ֖וּל יָדֹ֥ו הָדָֽה׃
Trans.wəši‘ăša‘ ywōnēq ‘al-ḥur pāṯen wə‘al mə’ûraṯ ṣifə‘wōnî gāmûl yāḏwō hāḏâ:

Algemeen

Zie ook: Adder, Dieren (hiernamaals), Hand (lichaamsdeel)

Aantekeningen

En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

שִֽׁעֲשַׁ֥ע

zal zich vermaken

יוֹנֵ֖ק

En een zoogkind

עַל־

-

חֻ֣ר

over het hol

פָּ֑תֶן

van een adder

וְ

-

עַל֙

-

מְאוּרַ֣ת

in de kuil

צִפְעוֹנִ֔י

van den basilisk

גָּמ֖וּל

en een gespeend kind

יָד֥וֹ

zal zijn hand

הָדָֽה

uitsteken


En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van den basilisk.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!