Jesaja 4:3

SVEn het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;
WLCוְהָיָ֣ה ׀ הַנִּשְׁאָ֣ר בְּצִיֹּ֗ון וְהַנֹּותָר֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם קָדֹ֖ושׁ יֵאָ֣מֶר לֹ֑ו כָּל־הַכָּת֥וּב לַחַיִּ֖ים בִּירוּשָׁלִָֽם׃
Trans.wəhāyâ hannišə’ār bəṣîywōn wəhannwōṯār bîrûšālaim qāḏwōš yē’āmer lwō kāl-hakāṯûḇ laḥayyîm bîrûšālāim:

Algemeen

Zie ook: Jeruzalem, Sion

Aantekeningen

En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וְ

-

הָיָ֣ה׀

-

הַ

-

נִּשְׁאָ֣ר

En het zal geschieden, dat de overgeblevene

בְּ

-

צִיּ֗וֹן

in Sion

וְ

-

הַ

-

נּוֹתָר֙

en de overgelatene

בִּ

-

יר֣וּשָׁלִַ֔ם

in Jeruzalem

קָד֖וֹשׁ

zal heilig

יֵאָ֣מֶר

geheten worden

ל֑

-

וֹ

-

כָּל־

-

הַ

-

כָּת֥וּב

een iegelijk, die geschreven is

לַ

-

חַיִּ֖ים

ten leven

בִּ

-

ירוּשָׁלִָֽם

te Jeruzalem


En het zal geschieden, dat de overgeblevene in Sion, en de overgelatene in Jeruzalem zal heilig geheten worden, een iegelijk, die geschreven is ten leven te Jeruzalem;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!