Johannes 18:37

SVPilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.
Steph ειπεν ουν αυτω ο πιλατος ουκουν βασιλευς ει συ απεκριθη ο ιησους συ λεγεις οτι βασιλευς ειμι εγω εγω εις τουτο γεγεννημαι και εις τουτο εληλυθα εις τον κοσμον ινα μαρτυρησω τη αληθεια πας ο ων εκ της αληθειας ακουει μου της φωνης
Trans.eipen oun autō o pilatos oukoun basileus ei sy apekrithē o iēsous sy legeis oti basileus eimi egō egō eis touto gegennēmai kai eis touto elēlytha eis ton kosmon ina martyrēsō tē alētheia pas o ōn ek tēs alētheias akouei mou tēs phōnēs

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus, Pontius Pilatus

Aantekeningen

Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ειπεν
zeide

-
ουν
dan
αυτω
tot Hem
ο
-
πιλατος
Pilatus
ουκουν
dan
βασιλευς
een Koning
ει
Zijt

-
συ
Gij
απεκριθη
antwoordde

-
[ο]
-
ιησους
Jezus
συ
Gij
λεγεις
zegt

-
οτι
dat
βασιλευς
een Koning
ειμι
ben

-
εγω
Ik
εγω
ben Ik
εις
hiertoe
τουτο
-
γεγεννημαι
geboren

-
και
en
εις
ben Ik in
τουτο
-
εληλυθα
gekomen

-
εις
Hiertoe
τον
-
κοσμον
de wereld
ινα
opdat
μαρτυρησω
getuigenis geven zou

-
τη
-
αληθεια
de waarheid
πας
Een iegelijk
ο
-
ων
is

-
εκ
die uit
της
-
αληθειας
Ik der waarheid
ακουει
hoort

-
μου
Mijn
της
-
φωνης
stem

Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!