Johannes 1:46

SVFilippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben [Dien] gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, [namelijk] Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.
Steph και ειπεν αυτω ναθαναηλ εκ ναζαρετ δυναται τι αγαθον ειναι λεγει αυτω φιλιππος ερχου και ιδε
Trans.1:45 euriskei philippos ton nathanaēl kai legei autō on egrapsen mōsēs̱ en tō nomō kai oi prophētai eurēkamen iēsoun ton yion tou iōsēph ton apo nazaret

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Jezus Christus, Mozes, Mozes (wet), Nathanael, Bartholomeüs (discipel), Nazareth
Genesis 3:15, Genesis 22:18, Genesis 26:4, Genesis 49:10, Deuteronomium 18:18, 2 Samuel 7:12, Jesaja 4:2, Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Jesaja 40:10, Jesaja 40:11, Jesaja 53:1, Jeremia 23:5, Jeremia 33:14, Ezechiel 34:23, Daniel 9:24, Zacharia 6:12, Zacharia 9:9, Johannes 21:2

Aantekeningen

Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben [Dien] gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, [namelijk] Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
(1:47) En
ειπεν
zeide

-
αυτω
tot hem
ναθαναηλ
Nathánaël
εκ
uit
ναζαρετ
Názareth
δυναται
Kan

-
τι
-
αγαθον
goeds
ειναι
zijn

-
λεγει
zeide

-
αυτω
tot hem
φιλιππος
Filippus
ερχου
Kom

-
και
en
ιδε
zie

-

Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: Wij hebben [Dien] gevonden, van Welken Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, [namelijk] Jezus, den zoon van Jozef, van Nazareth.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!