Johannes 3:26

SVEn zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.
Steph και ηλθον προς τον ιωαννην και ειπον αυτω ραββι ος ην μετα σου περαν του ιορδανου ω συ μεμαρτυρηκας ιδε ουτος βαπτιζει και παντες ερχονται προς αυτον
Trans.kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō sy memartyrēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton

Algemeen

Zie ook: Doop, Johannes (de Doper), Jordaan, Rabbi, Rabbijn
Mattheus 3:11, Markus 1:7, Lukas 3:16, Johannes 1:15, Johannes 1:26, Johannes 1:34

Aantekeningen

En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ηλθον
zij kwamen

-
προς
tot
τον
-
ιωαννην
Johannes
και
en
ειπον
zeiden

-
αυτω
tot hem
ραββι
Rabbi
ος
Welken
ην
was

-
μετα
met
σου
-
περαν
over
του
-
ιορδανου
de Jordaan
ω
Die
συ
gij
μεμαρτυρηκας
getuigenis gaaft

-
ιδε
-

-
ουτος
Die
βαπτιζει
doopt

-
και
en
παντες
allen
ερχονται
zij komen

-
προς
tot
αυτον
Hem

En zij kwamen tot Johannes, en zeiden tot hem: Rabbi, Die met u was over de Jordaan, Welken gij getuigenis gaaft, zie, Die doopt, en zij komen allen tot Hem.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!