Johannes 7:4

SVWant niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld.
Steph ουδεις γαρ εν κρυπτω τι ποιει και ζητει αυτος εν παρρησια ειναι ει ταυτα ποιεις φανερωσον σεαυτον τω κοσμω
Trans.oudeis gar en kryptō ti poiei kai zētei autos en parrēsia einai ei tauta poieis phanerōson seauton tō kosmō

Aantekeningen

Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ουδεις
niemand
γαρ
Want
εν
in
κρυπτω
het verborgen
τι
iets
ποιει
doet

-
και
en
ζητει
zoekt

-
αυτος
zelf
εν
dat men openlijk
παρρησια
-
ειναι
van hem spreke

-
ει
Indien
ταυτα
Gij deze dingen
ποιεις
doet

-
φανερωσον
zo openbaar

-
σεαυτον
Uzelven
τω
-
κοσμω
aan de wereld

Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelven aan de wereld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!