Lukas 10:33

SVMaar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.
Steph σαμαρειτησ δε τις οδευων ηλθεν κατ αυτον και ιδων αυτον εσπλαγχνισθη
Trans.samareitēs̱ de tis odeuōn ēlthen kat auton kai idōn auton esplanchnisthē

Algemeen

Zie ook: Samaritanen

Aantekeningen

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

σαμαρειτης
Samaritaan
δε
Maar
τις
een zeker
οδευων
reizende

-
ηλθεν
kwam

-
κατ
omtrent
αυτον
hem
και
en
ιδων
ziende

-
αυτον
hem
εσπλαγχνισθη
werd hij met innerlijke ontferming bewogen

-

Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!