Lukas 15:1

SVEn al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.
Steph ησαν δε εγγιζοντεσ αυτω παντες οι τελωναι και οι αμαρτωλοι ακουειν αυτου
Trans.ēsan de engizontes̱ autō pantes oi telōnai kai oi amartōloi akouein autou

Algemeen

Zie ook: Tollenaar, Zondaar
Mattheus 9:10, Markus 2:15, Lukas 5:29

Overzicht


Aantekeningen

En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ησαν
naderden

-
δε
En
εγγιζοντες
-

-
αυτω
tot Hem
παντες
al
οι
-
τελωναι
de tollenaars
και
en
οι
-
αμαρτωλοι
de zondaars
ακουειν
te horen

-
αυτου
om Hem

En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!