Lukas 17:3

SVWacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.
Steph προσεχετε εαυτοις εαν δε αμαρτη εισ σε ο αδελφος σου επιτιμησον αυτω και εαν μετανοηση αφες αυτω
Trans.prosechete eautois ean de amartē eis̱ se o adelphos sou epitimēson autō kai ean metanoēsē aphes autō

Algemeen

Zie ook: Tucht, Zonde
Leviticus 19:17, Spreuken 17:10, Mattheus 18:15, Jakobus 5:19

Aantekeningen

Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεχετε
Wacht

-
εαυτοις
uzelven
εαν
indien
δε
En
αμαρτη
zondigt

-
εις
tegen
σε
-
ο
-
αδελφος
broeder
σου
uw
επιτιμησον
zo bestraf

-
αυτω
hem
και
en
εαν
indien
μετανοηση
het hem leed is

-
αφες
zo vergeef

-
αυτω
het hem

Wacht uzelven. En indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!