Lukas 1:79

SVOm te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.
Steph επιφαναι τοις εν σκοτει και σκια θανατου καθημενοις του κατευθυναι τους ποδας ημων εις οδον ειρηνης
Trans.epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathēmenois tou kateuthynai tous podas ēmōn eis odon eirēnēs

Algemeen

Zie ook: Duisternis, Pad, Straat, Weg, Schaduw, Vrede
Jesaja 9:1, Jesaja 42:7, Jesaja 43:8, Jesaja 49:9, Jesaja 60:1

Aantekeningen

Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

επιφαναι
Om te verschijnen

-
τοις
-
εν
in
σκοτει
duisternis
και
en
σκια
schaduw
θανατου
des doods
καθημενοις
dengenen, die gezeten zijn

-
του
-
κατευθυναι
te richten

-
τους
-
ποδας
voeten
ημων
om onze
εις
op
οδον
den weg
ειρηνης
des vredes

Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!