Lukas 22:19

SVEn Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Steph και λαβων αρτον ευχαριστησας εκλασεν και εδωκεν αυτοις λεγων τουτο εστιν το σωμα μου το υπερ υμων διδομενον τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν
Trans.kai labōn arton eucharistēsas eklasen kai edōken autois legōn touto estin to sōma mou to yper ymōn didomenon touto poieite eis tēn emēn anamnēsin

Algemeen

Zie ook: Heilig Avondmaal
Mattheus 26:26, Markus 14:22, 1 Corinthiers 11:23, 1 Corinthiers 11:24

Aantekeningen

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
λαβων
Hij nam

-
αρτον
brood
ευχαριστησας
en als Hij gedankt had

-
εκλασεν
brak Hij

-
και
het, en
εδωκεν
gaf

-
αυτοις
het hun
λεγων
zeggende

-
τουτο
Dat
εστιν
is

-
το
hetwelk
σωμα
lichaam
μου
Mijn
το
-
υπερ
voor
υμων
-
διδομενον
gegeven wordt

-
τουτο
dat
ποιειτε
doet

-
εις
tot
την
-
εμην
Mijn
αναμνησιν
gedachtenis

En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!