Lukas 3:20

SVZo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.
Steph προσεθηκεν και τουτο επι πασιν και κατεκλεισεν τον ιωαννην εν τη φυλακη
Trans.prosethēken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iōannēn en tē phylakē

Algemeen

Zie ook: Johannes (de Doper), Machaerus (plaats)
Mattheus 14:3, Markus 6:17

Aantekeningen

Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

προσεθηκεν
daar toegedaan

-
και
Zo heeft hij ook
τουτο
dit
επι
nog boven
πασιν
alles
και
dat
κατεκλεισεν
gesloten heeft

-
τον
-
ιωαννην
hij Johannes
εν
in
τη
-
φυλακη
de gevangenis

Zo heeft hij ook dit nog boven alles daar toegedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!