Lukas 5:1

SVEn het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.
Steph εγενετο δε εν τω τον οχλον επικεισθαι αυτω του ακουειν τον λογον του θεου και αυτος ην εστως παρα την λιμνην γεννησαρετ
Trans.egeneto de en tō ton ochlon epikeisthai autō tou akouein ton logon tou theou kai autos ēn estōs para tēn limnēn gennēsaret

Algemeen

Zie ook: Galilea (meer v.), Gennesaret (plaats)
Mattheus 13:2, Markus 4:1

Overzicht


Aantekeningen

En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγενετο
het geschiedde

-
δε
En
εν
als
τω
-
τον
-
οχλον
de schare
επικεισθαι
aandrong

-
αυτω
dat Hij
του
-
ακουειν
te horen

-
τον
-
λογον
om het Woord
του
-
θεου
Gods
και
-
αυτος
op Hem
ην
stond

-
εστως
-

-
παρα
bij
την
-
λιμνην
het meer
γεννησαρετ
Gennésareth

En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!