Lukas 5:33

SVEn zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook [de discipelen] der Farizeen, maar de Uwe eten en drinken?
Steph οι δε ειπον προς αυτον διατι οι μαθηται ιωαννου νηστευουσιν πυκνα και δεησεις ποιουνται ομοιως και οι των φαρισαιων οι δε σοι εσθιουσιν και πινουσιν
Trans.oi de eipon pros auton diati oi mathētai iōannou nēsteuousin pykna kai deēseis poiountai omoiōs kai oi tōn pharisaiōn oi de soi esthiousin kai pinousin

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Drank, Drinken, Eten, Gerechten, Farizeeen, Johannes (de Doper), Johannes (discipelen), Vasten
Mattheus 9:14, Markus 2:18

Aantekeningen

En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook [de discipelen] der Farizeeën, maar de Uwe eten en drinken?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
ειπον
zij zeiden

-
προς
tot
αυτον
Hem
δια
-
τι
-
οι
-
μαθηται
de discipelen
ιωαννου
van Johannes
νηστευουσιν
vasten

-
πυκνα
dikmaals
και
ook
δεησεις
gebeden
ποιουνται
doen

-
ομοιως
desgelijks
και
en
οι
-
των
-
φαρισαιων
der Farizeën
οι
-
δε
maar
σοι
de Uwe
εσθιουσιν
eten

-
και
en
πινουσιν
drinken

-

En zij zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, desgelijks ook [de discipelen] der Farizeeën, maar de Uwe eten en drinken?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!