Lukas 5:9

SVWant verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;
Steph θαμβος γαρ περιεσχεν αυτον και παντας τους συν αυτω επι τη αγρα των ιχθυων η συνελαβον
Trans.thambos gar perieschen auton kai pantas tous syn autō epi tē agra tōn ichthyōn ē synelabon

Algemeen

Zie ook: Vissen

Aantekeningen

Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

θαμβος
verbaasdheid
γαρ
Want
περιεσχεν
had hem bevangen

-
αυτον
hem
και
en
παντας
allen
τους
-
συν
die met
αυτω
-
επι
waren, over
τη
-
αγρα
de vangst
των
-
ιχθυων
der vissen
η
die
συνελαβον
zij gevangen hadden

-

Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen, die met hem waren, over de vangst der vissen, die zij gevangen hadden;

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!