Lukas 7:17

SVEn dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land.
Steph και εξηλθεν ο λογος ουτος εν ολη τη ιουδαια περι αυτου και εν παση τη περιχωρω
Trans.kai exēlthen o logos outos en olē tē ioudaia peri autou kai en pasē tē perichōrō

Algemeen

Zie ook: Judea

Aantekeningen

En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εξηλθεν
ging uit

-
ο
-
λογος
gerucht
ουτος
dit
εν
in
ολη
geheel
τη
-
ιουδαια
Judéa
περι
van
αυτου
Hem
και
en
εν
in
παση
al
τη
-
περιχωρω
het omliggende land

En dit gerucht van Hem ging uit in geheel Judea, en in al het omliggende land.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!