Lukas 8:19

SVEn Zijn moeder en [Zijn] broeders kwamen tot Hem, en konden bij Hem niet komen, vanwege de schare.
Steph παρεγενοντο δε προς αυτον η μητηρ και οι αδελφοι αυτου και ουκ ηδυναντο συντυχειν αυτω δια τον οχλον
Trans.paregenonto de pros auton ē mētēr kai oi adelphoi autou kai ouk ēdynanto syntychein autō dia ton ochlon

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus (familie)
Mattheus 12:46, Mattheus 13:55, Markus 3:31

Aantekeningen

En Zijn moeder en [Zijn] broeders kwamen tot Hem, en konden bij Hem niet komen, vanwege de schare.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

παρεγενοντο
kwamen

-
δε
En
προς
tot
αυτον
-
η
-
μητηρ
Zijn moeder
και
en
οι
-
αδελφοι
broeders
αυτου
bij Hem
και
en
ουκ
niet
ηδυναντο
konden

-
συντυχειν
komen

-
αυτω
Hem
δια
vanwege
τον
-
οχλον
de schare

En Zijn moeder en [Zijn] broeders kwamen tot Hem, en konden bij Hem niet komen, vanwege de schare.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!