Markus 15:10

SV(Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)
Steph εγινωσκεν γαρ οτι δια φθονον παραδεδωκεισαν αυτον οι αρχιερεις
Trans.eginōsken gar oti dia phthonon paradedōkeisan auton oi archiereis

Algemeen

Zie ook: Hogepriester, Priester

Aantekeningen

(Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

εγινωσκεν
hij wist

-
γαρ
(Want
οτι
dat
δια
door
φθονον
nijd
παραδεδωκεισαν
overgeleverd hadden

-
αυτον
Hem
οι
-
αρχιερεις
de overpriesters

(Want hij wist, dat de overpriesters Hem door nijd overgeleverd hadden.)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!