Markus 16:7

SVDoch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.
Steph αλλ υπαγετε ειπατε τοις μαθηταις αυτου και τω πετρω οτι προαγει υμας εις την γαλιλαιαν εκει αυτον οψεσθε καθως ειπεν υμιν
Trans.all ypagete eipate tois mathētais autou kai tō petrō oti proagei ymas eis tēn galilaian ekei auton opsesthe kathōs eipen ymin

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Galilea, Petrus
Mattheus 26:32, Mattheus 28:10, Markus 14:28, Handelingen 1:3, Handelingen 13:31, 1 Corinthiers 15:5

Aantekeningen

Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αλλ
Doch
υπαγετε
gaat heen

-
ειπατε
zegt

-
τοις
-
μαθηταις
discipelen
αυτου
Zijnen
και
en
τω
-
πετρω
Petrus
οτι
dat
προαγει
voorgaat

-
υμας
Hij
εις
naar
την
-
γαλιλαιαν
Galiléa
εκει
aldaar
αυτον
Hem
οψεσθε
zult gij

-
καθως
gelijk
ειπεν
gezegd heeft

-
υμιν
Hij ulieden

Doch gaat heen, zegt Zijnen discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij ulieden gezegd heeft.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!