Markus 3:14

SVEn Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;
Steph και εποιησεν δωδεκα ινα ωσιν μετ αυτου και ινα αποστελλη αυτους κηρυσσειν
Trans.kai epoiēsen dōdeka ina ōsin met autou kai ina apostellē autous kēryssein

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Prediking, Twaalf (getal)
Lukas 6:13

Aantekeningen

En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εποιησεν
Hij stelde

-
δωδεκα
er twaalf
ινα
opdat
ωσιν
zouden zijn

-
μετ
zij met
αυτου
Hem
και
en
ινα
opdat
αποστελλη
zou uitzenden

-
αυτους
Hij dezelve
κηρυσσειν
om te prediken

-

En Hij stelde er twaalf, opdat zij met Hem zouden zijn, en opdat Hij dezelve zou uitzenden om te prediken;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!