Markus 8:12

SVEn Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!
Steph και αναστεναξας τω πνευματι αυτου λεγει τι η γενεα αυτη σημειον επιζητει αμην λεγω υμιν ει δοθησεται τη γενεα ταυτη σημειον
Trans.kai anastenaxas tō pneumati autou legei ti ē genea autē sēmeion epizētei amēn legō ymin ei dothēsetai tē genea tautē sēmeion

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar
Mattheus 16:4

Aantekeningen

En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!

Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
αναστεναξας
Hij, zwaarlijk zuchtende

-
τω
-
πνευματι
geest
αυτου
in Zijn
λεγει
Ik zeg

-
τι
Wat
η
-
γενεα
geslacht
αυτη
dit
σημειον
een teken
επιζητει
begeert

-
αμην
Voorwaar
λεγω
zeide

-
υμιν
-
ει
Zo
δοθησεται
gegeven zal worden

-
τη
-
γενεα
geslacht
ταυτη
-
σημειον
een teken

En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!