Mattheus 16:8

SVEn Jezus, [dat] wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden [mede]genomen hebt?
Steph γνους δε ο ιησους ειπεν αυτοισ τι διαλογιζεσθε εν εαυτοις ολιγοπιστοι οτι αρτους ουκ ελαβετε
Trans.gnous de o iēsous eipen autois̱ ti dialogizesthe en eautois oligopistoi oti artous ouk elabete

Algemeen

Zie ook: Jezus Christus

Aantekeningen

En Jezus, [dat] wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden [mede]genomen hebt?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

γνους
wetende

-
δε
En
ο
-
ιησους
Jezus
ειπεν
zeide

-
αυτοις
tot hen
τι
Wat
διαλογιζεσθε
overlegt gij

-
εν
bij
εαυτοις
uzelven
ολιγοπιστοι
gij kleingelovigen
οτι
dat
αρτους
broden
ουκ
gij geen
ελαβετε
genomen hebt

-

En Jezus, [dat] wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen! dat gij geen broden [mede]genomen hebt?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!