Mattheus 19:10

SVZijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.
Steph λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι
Trans.legousin autō oi mathētai autou ei outōs estin ē aitia tou anthrōpou meta tēs gynaikos ou sympherei gamēsai

Algemeen

Zie ook: Discipelen (twaalf), Trouwen

Aantekeningen

Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λεγουσιν
zeiden

-
αυτω
Zijn
οι
-
μαθηται
discipelen
αυτου
tot Hem
ει
Indien
ουτως
zo
εστιν
staat

-
η
-
αιτια
de zaak
του
-
ανθρωπου
des mensen
μετα
met
της
-
γυναικος
de vrouw
ου
is het niet
συμφερει
oorbaar

-
γαμησαι
te trouwen

-

Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!