Mattheus 21:31

SVWie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.
Steph τις εκ των δυο εποιησεν το θελημα του πατρος λεγουσιν αυτω ο πρωτος λεγει αυτοις ο ιησους αμην λεγω υμιν οτι οι τελωναι και αι πορναι προαγουσιν υμας εις την βασιλειαν του θεου
Trans.tis ek tōn dyo epoiēsen to thelēma tou patros legousin autō o prōtos legei autois o iēsous amēn legō ymin oti oi telōnai kai ai pornai proagousin ymas eis tēn basileian tou theou

Algemeen

Zie ook: Amen, Voorwaar, Jezus Christus, Koninkrijk Gods, Tollenaar

Aantekeningen

Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τις
Wie
εκ
van
των
-
δυο
deze twee
εποιησεν
gedaan

-
το
-
θελημα
heeft den wil
του
-
πατρος
des vaders
λεγουσιν
zeide

-
αυτω
tot hen
ο
-
πρωτος
De eerste
λεγει
Zij zeiden

-
αυτοις
tot Hem
ο
-
ιησους
Jezus
αμην
Voorwaar
λεγω
Ik zeg

-
υμιν
-
οτι
dat
οι
-
τελωναι
de tollenaars
και
en
αι
-
πορναι
de hoeren
προαγουσιν
voorgaan

-
υμας
-
εις
in
την
-
βασιλειαν
het Koninkrijk
του
-
θεου
Gods

Wie van deze twee heeft den wil des vaders gedaan? Zij zeiden tot Hem: De eerste. Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk Gods.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!