Mattheus 22:34

SVEn de Farizeen, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceen den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd.
Steph οι δε φαρισαιοι ακουσαντες οτι εφιμωσεν τους σαδδουκαιους συνηχθησαν επι το αυτο
Trans.oi de pharisaioi akousantes oti ephimōsen tous saddoukaious synēchthēsan epi to auto

Algemeen

Zie ook: Farizeeen, Sadduceeen
Markus 12:28

Aantekeningen

En de Farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οι
-
δε
En
φαρισαιοι
den Farizeën
ακουσαντες
gehoord hebbende

-
οτι
dat
εφιμωσεν
den mond gestopt had

-
τους
-
σαδδουκαιους
Hij den Sadduceën
συνηχθησαν
bijeenvergaderd

-
επι
zijn te zamen
το
-
αυτο
-

En de Farizeeën, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceeën den mond gestopt had, zijn te zamen bijeenvergaderd.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!