Mattheus 25:33

SVEn Hij zal de schapen tot Zijn rechter[hand] zetten, maar de bokken tot [Zijn] linker[hand].
Steph και στησει τα μεν προβατα εκ δεξιων αυτου τα δε εριφια εξ ευωνυμων
Trans.kai stēsei ta men probata ek dexiōn autou ta de eriphia ex euōnymōn

Algemeen

Zie ook: Geit, Schapen

Aantekeningen

En Hij zal de schapen tot Zijn rechter[hand] zetten, maar de bokken tot [Zijn] linker[hand].


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
στησει
zetten

-
τα
-
μεν
-
προβατα
Hij zal de schapen
εκ
tot
δεξιων
rechter
αυτου
Zijn
τα
-
δε
maar
εριφια
de bokken
εξ
tot
ευωνυμων
linker

En Hij zal de schapen tot Zijn rechter[hand] zetten, maar de bokken tot [Zijn] linker[hand].

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!