Mattheus 27:29

SVEn een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter[hand]; en vallende op hun knieen voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!
Steph και πλεξαντες στεφανον εξ ακανθων επεθηκαν επι την κεφαλην αυτου και καλαμον επι την δεξιαν αυτου και γονυπετησαντες εμπροσθεν αυτου ενεπαιζον αυτω λεγοντες χαιρε ο βασιλευσ των ιουδαιων
Trans.kai plexantes stephanon ex akanthōn epethēkan epi tēn kephalēn autou kai kalamon epi tēn dexian autou kai gonypetēsantes emprosthen autou enepaizon autō legontes chaire o basileus̱ tōn ioudaiōn

Algemeen

Zie ook: Christusdoorn Jujube, Doornenkroon, Pasen (flora), Riet, Vallen in de geest
Markus 15:17, Johannes 19:2

Aantekeningen

En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter[hand]; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
πλεξαντες
gevlochten hebbende

-
στεφανον
een kroon
εξ
van
ακανθων
doornen
επεθηκαν
zetten

-
επι
in
την
-
κεφαλην
hoofd
αυτου
Zijn
και
en
καλαμον
een rietstok
επι
op
την
-
δεξιαν
rechter
αυτου
Zijn
και
en
γονυπετησαντες
vallende op hun knieën

-
εμπροσθεν
voor
αυτου
Hem
ενεπαιζον
bespotten zij

-
αυτω
Hem
λεγοντες
zeggende

-
χαιρε
Wees gegroet

-
ο
-
βασιλευς
Gij Koning
των
-
ιουδαιων
der Joden

En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten [die] op Zijn hoofd, en een rietstok in Zijn rechter[hand]; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!