Mattheus 2:18

SVEen stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!
Steph φωνη εν ραμα ηκουσθη θρηνοσ και κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ κλαιουσα τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν παρακληθηναι οτι ουκ εισιν
Trans.phōnē en rama ēkousthē thrēnos̱ kai klauthmos kai odyrmos polys rachēl klaiousa ta tekna autēs kai ouk ēthelen paraklēthēnai oti ouk eisin

Algemeen

Zie ook: Rachel, Rama
Jeremia 31:15

Aantekeningen

Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm;
Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

φωνη
Een stem
εν
is in
ραμα
Rama
ηκουσθη
gehoord

-
θρηνος
geklag
και
en
κλαυθμος
geween
και
en
οδυρμος
gekerm
πολυς
veel
ραχηλ
Rachel
κλαιουσα
beweende

-
τα
-
τεκνα
kinderen
αυτης
haar
και
-
ουκ
niet
ηθελεν
wilde

-
παρακληθηναι
vertroost wezen

-
οτι
omdat
ουκ
zij niet
εισιν
zijn

-

Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!