Mattheus 3:7

ABToen hij zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop kwamen, sprak [hij] tot hen:Jullie nakomelingen van adders! Wie heeft jullie aangewezen om te vluchten van den komende toorn?
SVHij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?
Steph ιδων δε πολλους των φαρισαιων και σαδδουκαιων ερχομενους επι το βαπτισμα αυτου ειπεν αυτοις γεννηματα εχιδνων τις υπεδειξεν υμιν φυγειν απο της μελλουσης οργης
Trans.idōn de pollous tōn pharisaiōn kai saddoukaiōn erchomenous epi to baptisma autou eipen autois gennēmata echidnōn tis ypedeixen ymin phygein apo tēs mellousēs orgēs

Algemeen

Zie ook: Addergebroed, Farizeeen, Sadduceeen
Mattheus 12:34, Mattheus 23:33, Lukas 3:7

Aantekeningen

Hij dan, ziende velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen:
Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδων
ziende

-
δε
Hij dan
πολλους
velen
των
-
φαρισαιων
van de Farizeën
και
en
σαδδουκαιων
Sadduceën
ερχομενους
komen

-
επι
tot
το
-
βαπτισμα
doop
αυτου
tot hen
ειπεν
sprak

-
αυτοις
zijn
γεννηματα
Gij adderengebroedsels
εχιδνων
-
τις
wie
υπεδειξεν
aangewezen

-
υμιν
heeft
φυγειν
te vlieden

-
απο
van
της
-
μελλουσης
den toekomenden

-
οργης
toorn

Hij dan, ziende velen van de Farizeen en Sadduceen tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!