Mattheus 5:27

SVGij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.
Steph ηκουσατε οτι ερρεθη τοισ αρχαιοισ ου μοιχευσεις
Trans.ēkousate oti errethē tois̱ archaiois̱ ou moicheuseis

Algemeen

Zie ook: Echtbreuk, Overspel
Exodus 20:14, Deuteronomium 5:18

Aantekeningen

Gij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουσατε
Gij hebt gehoord

-
οτι
dat
ερρεθη
gezegd is

-
ου
Gij zult geen
μοιχευσεις
overspel doen

-

Gij hebt gehoord, dat [van] de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!