Mattheus 5:43

SVGij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.
Steph ηκουσατε οτι ερρεθη αγαπησεις τον πλησιον σου και μισησεις τον εχθρον σου
Trans.ēkousate oti errethē agapēseis ton plēsion sou kai misēseis ton echthron sou

Algemeen

Zie ook: Leviticus 19:18

Aantekeningen

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ηκουσατε
Gij hebt gehoord

-
οτι
dat
ερρεθη
er gezegd is

-
αγαπησεις
liefhebben

-
τον
-
πλησιον
naaste
σου
Gij zult uw
και
en
μισησεις
zult gij haten

-
τον
-
εχθρον
vijand
σου
uw

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!