Mattheus 5:47

ABEn als jullie enkel jullie broeders groeten, wat doen jullie extra [dan de] anderen? Doen de tollenaars ditzelfde niet ook?
SVEn indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?
Steph και εαν ασπασησθε τους αδελφουσ υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι τελωναι ουτωσ ποιουσιν
Trans.kai ean aspasēsthe tous adelphous̱ ymōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telōnai outōs̱ poiousin

Algemeen

Zie ook: Tollenaar

Aantekeningen

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
εαν
indien
ασπασησθε
groet

-
τους
-
φιλους
-
υμων
gij uw
μονον
alleen
τι
wat
περισσον
boven
ποιειτε
doet gij

-
ουχι
niet
και
ook
οι
-
τελωναι
de tollenaars
ουτως
alzo
ποιουσιν
anderen? Doen

-

En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!