Mattheus 7:25

SVEn er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
Steph και κατεβη η βροχη και ηλθον οι ποταμοι και επνευσαν οι ανεμοι και προσεπεσον τη οικια εκεινη και ουκ επεσεν τεθεμελιωτο γαρ επι την πετραν
Trans.kai katebē ē brochē kai ēlthon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson tē oikia ekeinē kai ouk epesen tethemeliōto gar epi tēn petran

Algemeen

Zie ook: Regen, Wind

Aantekeningen

En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κατεβη
nedergevallen

-
η
-
βροχη
er is slagregen
και
en
ηλθον
zijn gekomen

-
οι
-
ποταμοι
de waterstromen
και
en
επνευσαν
hebben gewaaid

-
οι
-
ανεμοι
de winden
και
en
προσεπεσον
aangevallen

-
τη
-
οικια
huis
εκεινη
zijn tegen hetzelve
και
en
ουκ
het is niet
επεσεν
gevallen

-
τεθεμελιωτο
gegrond

-
γαρ
want
επι
het was op
την
-
πετραν
de steenrots

En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!