Wadi
אָפִיק H650 "waterstromen, (water)beek, diepe kolken, sterke, buis, waterloop, (beek)bedding, stromen, storting,", נַחַל H5158 "brook, flood, valley, river, stream",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Rivieren,

Een wadi (Arabisch وَادِي‎ wādī) is een rivierdal in droge gebieden dat gedurende het grootste deel van het jaar droog staat. Alleen tijdens natte periodes en regenbuien stroomt veel water door de wadi.

Inhoud

Bijbel

In de Staten Vertaling lezen we regelmatig over "beken", vaak worden hiermee wadi's bedoeld. Deze wadi's zijn kenmerkend voor de woestijnen en oostelijke kuststreken van de Middellandse Zee. Het zijn kloven ontstaan door het op elkaar inwerken van de verschillende rotslagen, door vulkanische activiteit en aardbevingen.

In Hooglied wordt over deze wadi's gesteld dat "vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg." (Hoogl. 8:7). Hierbij wordt vermoedelijk verwezen naar de grote wadi's Paran en Zin die in het regenseizoen ettelijke honderden meters breed kunnen worden.


Ontstaan

In de regentijd verzamelt het water zich in deze wadi's en wordt afgevoerd richting de Middellandse Zee of naar het centrale dal tussen de bergen of wordt richting de woestijn in het oosten. Dit kan vrij onverwacht gebeuren. Men spreekt dan ook van "flash floods". Aangezien woestijnreizigers wadi's vaak als pad gebruiken, lopen zij het gevaar om tijdens een regenbui door het water te worden verrast. Zo kan het gebeuren dat mensen in de woestijn verdrinken.

Doordat het regenwater vaak in grote hoeveelheid neerkomt, zoekt het met enorme kracht, alles met zich meesleurend, een weg naar deze lager gelegen gebieden. Hierdoor worden de wadi's nog dieper.

Het grootste deel van het jaar staan deze wadi's echter droog. Soms loopt tussen de steenblokken een klein beekje, dat gevoed wordt door een hogerop gelegen bron (bv. bij Ein Gedi). In het laagland tenslotte nemen deze wadi's de vorm aan van, voor Nederlandse begrippen, een normale droge beek- of rivierbedding.


Terminologie

Wadi وَادِي wādī is een Arabisch woord, waarvan het Ivriet ואדיvādī is afgeleid. In Noord-Afrika heten ze veelal oueds.

In België en Nederland wordt met "wadi" veelal een infiltratievoorziening voor regenwater bedoeld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!